Discovery po internetu


Týden po vyhlášení nouzového stavu v České republice (12. března 2020) jsme začali tvořivé čtení Bible online s několika přáteli, kteří zatím neznají Ježíše. Skvělé je, že se připojili i Ti, kdo před časem přestali chodit na živá osobní setkání a postupně i někteří z velké dálky!
Po několika takových online setkáních na Zoomu jsme nabídli „mini-trénink“ a konzultaci věřícím přátelům.

Videozáznam konzultace po mini tréninku Discovery (8:51)

Tady najdeš sestřih Discovery online, které této konzultaci předcházelo (35:20).


Praktické poznámky a odkazy k provázení Discovery online

PROVÁZENÍ tvořivého čtení Bible na principu tří třetin je docela podrobně popsáno v lekcích:
      − A07 První třetina + taháček (5:56),
      − A08 Druhá třetina (5:29) a
      − A09 Třetí třetina (5:26).
Kliknutím na obrázek tady vpravo si přímo stáhneš TAHÁČEK s otázkami, které při Discovery obvykle klademe. Soubor pdf představuje čtyři stejné karty na jednom listu A4; je připraven pro oboustranný tisk.

BIBLICKÉ PASÁŽE, které pro tuto dobu nejistoty preferujeme: „Příběhy naděje“ – viz tady úplně dole.
Další pasáže pro Discovery s nevěřícími kamarády jsou na konci lekce A10.

Připomeň si DŮLEŽITÉ PRINCIPY Discovery:
      − A02 Proč to Discovery vlastně děláme? (4:47)
      − A05 Koho mám pozvat? – Vztahová mapa (4:43)
      − A03 Jak pozvat na Discovery (5:00)
      − A06 Principy efektivního pozvání (5:23)
      − A04 Jaké jsou principy Discovery (5:17)

Někteří přátelé NEMAJÍ BIBLI!
Můžeš jim čtenou pasáž zkopírovat do „chatu“ (čti [četu]) nebo předem poslat e-mailem.
Text Bible online:
      − Český studijní překlad
      − Bible pro 21. století

Online setkání musí být ČASOVĚ KRATŠÍ, než když jsme spolu osobně; zvláště pro účastníky, kteří na to nejsou zvyklí. Celkově doporučujeme něco přes hodinu. Zkušenost z živých tréninků nás učí, že když se proces Discovery na začátku stručně vysvětlí a pak citlivě a pevně provází, je možné jednotlivé třetiny dobře zvládnout zhruba po 20 minutách.

Limituj POČET ÚČASTNÍKŮ na ŠEST (nejvýš 8).
Při hlasové / obrazové komunikaci na dálku ve větších skupinách bývá více lidí pasivních. Někdy je problémem rušivý hluk z pozadí každé domácnosti; pak je dobré se domluvit, že kdo nemluví, vypíná si mikrofon („mute“ – čti [mjút]).
Sejde-li se Ti více zájemců, najdi si dalšího věřícího parťáka a udělej druhou skupinu!

Průvodce online setkání potřebuje vyvinout o něco VĚTŠÍ INICIATIVU, aby se opravdu všichni vhodně zapojili. (Např. citlivě vyvolávat jednotlivé účastníky jménem.)
Pozor, dlouhé pauzy působí dojmem prázdnoty, nudy nebo nezvládnutého provázení…

Technických PLATFOREM pro ONLINE KOMUNIKACI na internetu je celá řada a většina lidí je už má ve svých mobilních telefonech nebo počítačích, případně si je tam mohou snadno nainstalovat:
      − Skype, Zoom, Messenger, WhatsUp a další.

I na online setkání s sebou určitě vezmi VĚŘÍCÍHO PARŤÁKA! Pošli mu odkaz na tuto stránku, ať se podívá na základní videa o Discovery, ať odloží křesťanštinu a jiné překážky pro účinnou komunikaci s neobrácenými a ať taky pozve několik svých lidí. Společně se modlete!
Některým věřícím pomohlo, že si online Discovery co nejpřesněji podle návodu vyzkoušeli nejdřív mezi sebou. Pak si každý přizve věřícího parťáka a co nejvíc nevěřících přátel a tak vznikne hned několik online skupin. Sníme o tom, že celá naše země bude propletena sítěmi takovýchto neformálních společenství, kde se bude číst Boží slovo a kde lidé budou poznávat živého Ježíše!
Nádherné je, když nevěřící přátelé pak sami přizvou svoje přátele – povzbuď je k tomu (v rámci třetí třetiny).

V rámci PŘÍPRAVY si před zahájením online setkání projdi v Mostech k lidem velmi praktické podněty pro spojení s nevěřícími přáteli v oddílu B. „Kontakt s přáteli“.

Někomu z Tvých nevěřících přátel možná poslouží odkaz na konkrétní video nebo jiný příspěvek, který pro něho cíleně vybereš na webu ROZMĚR NAVÍC. Podívej se tam a navrhni, co je pro koho vhodné. Odkazy na tato videa můžeš sdílet i na FB nebo kdekoli jinde. (Odkaz na Mosty k lidem.cz ale nesdílej!)

Úplně stejné principy používáme pro velmi účinné MALÉ CÍRKVE ONLINE i naživo. Struktura tří třetin i přes internet spojuje aktivní lidi, kteří společně studují Boží slovo, modlí se, slouží si navzájem a vyzbrojují se i pro službu dalším tam venku. Vždyť máme být nejen posluchači Slova, ale těmi, kdo Slovo uvádějí do praxe (Jakub 1,22-25)! A v tom nám tři třetiny moc pomáhají.
 
PŘÍBĚHY NADĚJE
Marek 4:35−41 − Naděje, když se hroutí svět   (Utišení bouře)
Lukáš 12:22−34 − Naděje ve starostech života   (O trávě a liliích)
Lukáš 18:35−43 − Naděje v nemoci   (Slepec u Jericha)
Lukáš 19:1−10 − Naděje, když tě okolí nepřijímá   (Zacheus)
Lukáš 15:11−32 − Naděje bezpodmínečné lásky   (Dva synové)
Matouš 18:21−35 − Naděje odpuštění   (O neférovém sluhovi)
Jan 11:1−44 − Naděje v beznaději   (Lazar)
Lukáš 18,9−14 − Naděje úlevy   (O farizeovi a celníkovi)
Jan 3,1−21 − Naděje pro hledající   (Nikodém)


Přehled všech lekcí v oddílech    A     B     C     D     E     F     G     H    (PRŮVODCE)