Přehled lekcí na tomto webu

      Look at the English version of this web.      

Přehled všech lekcí v oddílech    A     B     C     D     E     F     G     H    (PRŮVODCE)

Oddíl A. Discovery s nevěřícími

Stáhni si zvukové soubory MP3 k oddílu A (zip 103MB)
Podívej se na sestřih videozáznamu Discovery, jak probíhá distančně (35:20).

A01. Jak to děláš, že ti na to tvoje čtení Bible chodí i úplně nevěřící lidé? (4:17)
Discovery se dá dělat online!
I ve skupině – vyzkoušej to.
Zapojil jsem se do zájmového klubu, seznámil se a postupně se na mém čtení Bible vystřídalo asi třicet lidí. Víc než deset jich pozvalo Ježíše do svého života…
A02. Tři hlavní cíle Discovery (4:47)
Pro každého, kdo setkání provází, je mimořádně důležité jasné vědomí cíle, smyslu. Tohle vědomí ovšem hodně pomůže i těm, kdo se setkání aktivně účastní. Téměř každý totiž může jednou začít svoje vlastní…
A03. Jak pozvat Jirku na Discovery (5:00)
Efektivní pozvání je snazší než si obvykle myslíme. Přitom je jedním z klíčů rozvoje Božího království v naší zemi.
A04. Tři zásadní principy Discovery (5:17)
Osvědčené principy Discovery nám pomohly vyhnout se zbytečným překážkám a slepým uličkám.
A05. Vztahová mapa (4:43)
Oválné glosy odkazují na další lekce.
Chvíli podrž kurzor myši
a ukáže se, kam odkazuje.
Denně se pohybujeme v několika okruzích důležitých vztahů. Sepiš co nejvíc svých lidí a ptej se Ježíše, komu z nich máš věnovat zvláštní pozornost a koho pozvat na své Discovery.
A06. Principy efektivního pozvání (5:23)
Která pozvání Tebe osobně nejvíce zaujmou a čím? Jak tyhle principy můžeš promítnout do svých pozvání Discovery?
A07. Provázení Discovery, první třetina (5:56)
Každé setkání Discovery probíhá ve třech třetinách, které na sebe přirozeně navazují. První třetina je „pohled zpět“.
A08. Provázení Discovery, druhá třetina (5:29)
I když setkání probíhá plynule, rozdělení na třetiny všem účastníkům pomáhá, abychom na nic důležitého nezapomněli. Druhá třetina představuje „pohled nahoru“.Ke sdílení prosím nepoužívej
otevřené sociální sítě.

A09. Provázení Discovery, třetí třetina (5:26)
I třetí třetina obsahuje několik důležitých prvků, u kterých říkáme „nikdy nevynechej!“ Cílem je totiž naše vnitřní proměna, nejen přátelské intelektuální popovídání.
A10. Kterou pasáž mám pro Discovery vybrat? (5:19)
První setkání Discovery otevřeně označujeme jako „ochutnávkové“. Podle zájmu nabídneme první krátkou sérii a potom – jestliže dochází k duchovním posunům – i druhou.
A11. Příprava na Discovery (5:00)
V této lekci mám pro Tebe několik doporučení nebo přímo pravidel, která jsme posbírali provázením mnoha různých skupin Discovery.
A12. Obvyklé situace při Discovery (5:06)Bez tří třetin
se učednická nebo i týmová setkání
snadno stávají bezzubými.

Zde jsou běžné situace, jaké při Discovery obvykle nastávají, a náměty co dělat.
A13. Dobrá zpráva při Discovery (4:25)
Biblické příběhy čteme proto, aby se lidé mohli s Ježíšem osobně seznámit!
A14. Když nikdo nepřijde (5:30)
Jeden spolupracovník na své nové Discovery pozval deset lidí. Nakonec ale nepřišel vůbec nikdo! Co s tím?
A15. Série a průchoďáky (5:01)
Byla doba, kdy jsme čtení Discovery dělávali jako neohraničené pokračování po řadu měsíců. Po zkušenostech preferujeme spíše kratší série.

Přehled všech lekcí v oddílech    A     B     C     D     E     F     G     H    (PRŮVODCE)

Oddíl B. Kontakt s přáteli

Stáhni si zvukové soubory MP3 k oddílu B (zip 190MB)

B01. Počítám s tím, že… (5:38)
Za lidmi vycházíme s určitým předpoklady, očekáváme nějakou odezvu a taky Ježíšovu intervenci. Jaká jsou Tvoje očekávání, když rozmlouváš se svými lidmi?
B02. Dvojí spojení (2:59)
Pro účinnost jakékoli duchovní služby je zásadní, abychom byli v těsném spojení s živým Ježíšem a současně v efektivním spojení s lidmi, kterým máme sloužit.Novému Jirkovi velmi pomůže
kratičké vysvětlení,
že Bible je knihovna.

B03. Krabičky v hlavě (4:14)
Novou informaci si v hlavě bez dalšího zkoumání přiřadíme do krabičky, kterou jsme si vytvořili už někdy předtím. Podobně můj Jirka přirozeně zachází s mým poselstvím.
B04. Odstraňuji své bariéry (4:55)
Kdykoli chceme někomu přinést živého Ježíše, často v nás samotných vyskočí několik podivně silných bariér. Vezměme jednu po druhé a v Ježíšově síle se vydejme na cestu svobody.
B05. Náš jazyk bývá překážkou (5:30)
Když se v jakémkoli prostředí pohybujeme po nějakou dobu, přestáváme vnímat drobné i větší věci, které by mohly být překážkou pro případné nově příchozí.
B06. Armáda modlitebníků (4:57)
Splnění velkého úkolu vyžaduje velkou sílu. Naše napojení na nevyčerpatelný Zdroj je kriticky důležité. Zapojení dalších Ježíšových učedníků bývá velkou pomocí.Potřebujeme rozvíjet
více vztahů současně.

B07. Komunikace je spojení (5:02)
Naše slova ani zdaleka nejsou jediným sdělením, které svým lidem přinášíme. Naše slova rozhodně nejsou ani tím nejvýznamnějším, co si od nás zapamatují…
B08. Úrovně sdílení (5:33)
Je pro Tebe snadné s někým začít rozhovor o Ježíši? Pokud ano, máš můj obdiv. Je-li to pro Tebe problém (jako i pro mě), umíš si představit menší úkol?
B09. Odkládání bývá zabijákem (5:52)
Stanov si datum svého prvního Discovery a je to! Třeba až někdy za měsíc. První týden věnuj intenzivní přípravě a v mezičase mluv s přáteli a známými, jak je máš ve své vztahové mapě.
B10. Poselství a emoce (5:06)
Jasně, Ježíšova Dobrá zpráva je ze své podstaty informací. Ale nevyhnutelně sdílí a vyvolává taky emoce!
B11. Procvičování je základ dovednosti (5:01)
Ve sportu, při hře na hudební nástroj a v dalších oborech se mistrovství zakládá na zvládnutí základních dovedností. Neumím rozeznat,
kdo úrodu přinese a kdo ne;
rozsévám tedy kdykoli a kdekoli…
Podobné je to i ve službě lidem kolem nás.
B12. Mám je rád (4:41)
Pán Ježíš byl tak blízko lidem své doby, že byl označen za „Přítele hříšníků“. Správný postoj může i nám dnes otevírat dveře.
B13. Tolik jsem pokazil (4:33)
Pokud dneska něco působí dojmem, že to umím, pravděpodobně jsem toho už dostatek pokazil. Stojí za mnou mnoho chyb, nezdarů, propadů a hlavně mnoho dalších a dalších pokusů.
B14. V jejich prostředí (4:59)
Pán Ježíš vstupoval do běžných prostředí, kde se pohybovali lidé Jeho doby, a to jejich prostředí aktivně proměňoval.
B15. Komunikace – poznávání – důvěra (5:11)
Podívej se na postup, jakým budujeme všechny vztahy; i svoje vztahy s nevěřícími, i jejich vztah s Pánem Ježíšem.
B16. Je jim se mnou dobře (5:12)Bude náš Jirka
schopen to brzy předat
svému Ondrovi?

Abychom se svými nevěřícími přáteli mohli účinně sdílet živého Ježíše, musíme s nimi být! Aby i oni chtěli být s námi, musí jim naše blízkost něco přinášet…
B17. Surfuji po tématech (5:06)
„Jak ses s cizím člověkem tak rychle dostal k takovým tématům?“ zeptal se mě kamarád (tedy ke vztahu mezi ním a jeho tátou, potom i k Ježíši, k odpuštění atd.).
B18. Ptám se a naslouchám (5:23)
„Naslouchej tělu svého pacienta; ono ti říká, co mu schází a jak ho léčit,“ říkával vynálezce lékařského stetoskopu. To velmi pravdivě platí i pro náš kontakt s nevěřícími.
B19. Střihy v hovoru (4:20)
Pozorováním rozhovorů mezi nevěřícími přáteli jsem zjistil, že i radikální změny tématu jsou úplně běžné. Rád toho využívám…
B20. Zeptej se těch nevěřících (4:57)Když do svého kalendáře
nemůžeme už nic přidat,
musíme na prvním místě
přehodnotit své priority.

Kdyby se křesťanské akce a pomůcky konzultovaly s nevěřícími, kterým jsou určeny, účinnost výsledku by byla nesrovnatelná!
B21. Nemluvím o Bohu (5:00)
Potkávám řadu lidí, kteří nějakým způsobem „věří v něco nad námi“, případně i „v nějakého boha“, ale zatím úplně míjejí Pána Ježíše.
B22. Nekoriguji jejich život (5:33)
Moje pokusy o morální korekce životů nevěřících lidí nikdy nepřinesly reálné ovoce! Raději jim žehnám a co nejkratší cestou je vedu k Ježíši.
B23. Mluvím, o čem mluvit chci (4:04)
Lidé se mě občas zeptají, co si myslím o papeži, panence Marii, očistci, případně o nějakém aktuálním církevním skandálu. Co jim na to říct?
B24. Síla podobenství (4:25)Na webu www.rozmernavic.cz
najdeš řadu ilustrací,
jimiž svým přátelům ukazuji
určité aspekty kontaktu s Ježíšem.

Pán Ježíš pro vysvětlení důležitých aspektů Božího království používal ilustrace, které jeho současníkům byly důvěrně známé.
B25. Soudobé obrazy (4:28)
Pozoruji život a odvozuji z něho svá současná podobenství.
B26. Zkušenosti z reálu (4:29)
Naše vlastní zážitky s Ježíšem můžou být velmi důležitým doplňkem rozmanitých podobenství, obrazů nebo „teologických vysvětlení“.
B27. Slogany (4:30)
Kromě biblických podobenství, současných obrazů a příběhů, či vlastních příhod s Ježíšem, používám taky krátké úderné výroky, kterým říkám SLOGANY.
B28. Nemám všechny odpovědi (5:38)
V této lekci Ti prozradím tajemství, které mě na biblické škole neučili…
B29. Tři stadia vývoje učedníka (5:18)
V jednotlivých fázích svého vývoje ve službě zaměřujeme svoji pozornost na různé věci.

Přehled všech lekcí v oddílech    A     B     C     D     E     F     G     H    (PRŮVODCE)

Oddíl C. Dobrá zpráva a dále

Stáhni si zvukové soubory MP3 k oddílu C (zip 155MB)
„Polož perlu“
a s úsměvem odejdi.

C01. Zájem a modlitba (4:40)
Někdy se rozhovor o duchovních věcech dá začít opravdu snadno.
C02. Bleskový příběh (3:43)
Svůj příběh mám i v patnáctisekundové variantě. Ta bývá dobrou předehrou podání do dvou minut.
C03. Můj příběh (4:49)
Poslechni si dvě velmi odlišné verze mého příběhu, jak jsem pozval Pána Ježíše do svého života.
C04. Principy pro Tvůj příběh (4:43)
Vyprávíš o svém setkání s Ježíšem rád a s hrdostí nevěřícím kamarádům? Mám pro Tebe pár návrhů, jak toho dosáhnout.
C05. Vyprávěj (4:26)
Důležitý je nejen dobře připravený obsah našeho příběhu, ale taky způsob, jak jej vyprávíme.
C06. Most přes propast (4:07)
„Poslyš, Jirko, zkoušel jsi někdy mluvit s Ježíšem…?“ Navrhuji Ti jednoduchý způsob, jak svého Jirku můžeš přivést k Ježíši.
C07. Provázení přes most (5:24)
Právě jsi Jirkovi nakreslil stručnou prezentaci dobré zprávy o Ježíši. Jaké jsou obvyklé možnosti odezvy různých Jirků? A co s tím můžeme udělat dál?Ježíšův rozsévač
zaseje dobré semeno
a jde spát!
To mě nesmírně osvobozuje!

C08. Manuální náměty a výzva (4:59)
Některé malé věci můžou naše kreslení a povídání učinit pro našeho Jirku buď hladkým a jasným nebo taky docela nepohodlným, či úplně odpudivým…
C09. Most přes propast – gesta (4:28)
Někdy pro kreslení mostu přes propast není vhodná chvíle. Pak mi pro znázornění poslouží ruce…
C10. Sada nástrojů (4:43)
Řemeslník potřebuje sadu nástrojů, dovednost a rozeznání, kdy který nástroj použít. Co potřebuje učedník pro službu Dobrou zprávou?
C11. Trychtýř – popis (4:28)
Osvědčená cestička je osvědčená cestička…
C12. Trychtýř – ukázka (5:40)
Celou sadu základních nástrojů si procvičíš za pouhých pět minut. A ovoce na sebe nenechá dlouho čekat.
C13. Semafor (4:40)
Když pozorujeme reakce lidí na Dobrou zprávu, připadá nám to jako na semaforu. To nám ukazuje další kroky.
C14. Připomínání v Bibli (5:24)
Pamatovat si důležité věci (naučit se je zpaměti!) je důležitý biblický princip, který pomáhá v životě i ve službě.
C15. Neredukovatelné minimum (5:37)Tuhle větu měl říkat sobě samému,
aby vnitřně uchopil svoji identitu.

Někteří účastníci tréninku Mosty k lidem odcházejí s jasnou představou, co budou dělat a opravdu začnou.
C16. Dobrá zpráva a vztahy (5:14)
Vztahy jsou při předávání Dobré zprávy o Ježíši moc důležité. Máme nejdřív dlouhodobě budovat dobré vztahy, abychom teprve pak mohli lidem kolem sebe předávat evangelium?
C17. Jirka pozval Ježíše (5:32)
Nový Jirka, který právě pozval Ježíše do svého života, velmi brzy potřebuje dvě věci: UJIŠTĚNÍ a VIZI.
C18. Jirka neuvěřil (4:56)
I když jsi udělal, co bylo potřebné, Jirka se zatím pro Pána Ježíše nerozhodl. Co dál?
C19. Jirka se ztratil (5:17)
Náš Jirka sice uvěřil, ale po pár týdnech se ztratil. Mohli jsme něco udělat lépe?
C20. Šest celých dva a čtyři celé sedm (4:13)
V jednom průzkumu mezi evangelikálními křesťany byla otázka: „Kolikrát jsi potřeboval jasně slyšet Dobrou zprávu o Ježíši, než jsi Ho přijal.“ To mě velice inspirovalo.
C21. Mnoho rozpracovaných (5:35)
Někteří lidé, s nimiž jsme v kontaktu, se k Pánu Ježíši přibližují; jiní se naopak vzdalují a jiní jsou dlouhou dobu na stejném místě. To je důvod, proč je proč je dobré k poznání Pána Ježíše sloužit celé řadě lidí současně.
C22. A jde spát… (5:31)Často neumějí vyjádřit,
proč jim naše skvělé bohoslužby
fakt nic neříkají.

Ježíšovo podobenství o rozsévači nás učí, že i když je úhyn zasetého zrna někdy velký, úroda bývá mnohem větší. A pokračování tohoto příběhu ukazuje postoj rozsévače, který dobře vykonal svoji práci.
C23. Sej jako jasan (4:39)
U nás přes ulici roste obrovský jasan, který každý rok vyprodukuje tisíce semen. Ten vůbec neřeší otázku, kde budou jeho semínka přijata a kde nebudou. Seje v takovém množství, že má naprostou jistotu vlastní reprodukce!
C24. Hlavně netlačit! (4:48)
„Hlavně to těm nevěřícím nesmíme tlačit!“ prohlásil vedoucí kempu…

Přehled všech lekcí v oddílech    A     B     C     D     E     F     G     H    (PRŮVODCE)

Oddíl D. Ježíš je větší

Stáhni si zvukové soubory MP3 k oddílu D (zip 105MB)

D01. Sytím se tvou blízkostí… (5:07)
Z čeho vychází naše služba lidem, kteří zatím neznají Pána Ježíše? Živé spojení s Ním utváří naši identitu; z ní vychází naše iniciativa, v Něm spočívá zmocnění pro ovoce v kontaktu s lidmi.
D02. Hlavně nebuď sám sebou (4:46)Vnitřní přijetí Ježíšovy velikosti
se stane kotvou tvojí duše
bez ohledu na úspěch či nezdar!

Pán Ježíš říká: „Kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí ji; kdo by však svou duši zahubil kvůli mně, nalezne ji.“ (Matouš 16,24-25) Škoda, že se tak často snažíme „zachránit svou duši“ v kontaktu s nevěřícími…
D03. Naslouchám živému Ježíši (5:43)
Pravda Božího slova je extrémně důležitý základ našeho duchovního života. Pokud nám z té pravdy ale vypadne živý Ježíš, pak zůstane jen intelektuální „víra“, která má pramalý vliv na reálný život…
D04. Jak se udržuje zápal (5:34)
Je možné si dlouhodobě uchovat zápal a přitom nevyhořet?
D05. Reprezentant spravedlnosti tohoto státu (5:24)
Reálným příběhem z konzultační praxe Ti ukážu, jak je důležité vědět, kým jsme.
D06. Tvoje totožnost (5:40)Čím víc poznávám, kým je Ježíš,
tím snadněji naplňuji poslání,
které mi dal!

Hluboce vnitřní uchopení naší vlastní identity má obrovský vliv na naše myšlení, pocity i jednání, a to ve všech situacích našeho života.
D07. Trojí identita (5:35)
Důležité je vědomí kým jsem já! Stejně důležité je i pochopení, kým jsou ostatní aktéři na scéně.
D08. Nebeské vzpomínání (4:31)
Sdílení Dobré zprávy o Ježíši má obrovský a dalekosáhlý vliv. Přináší život, který překročí i práh naší vlastní smrti!
D09. Pekelné vzpomínání (5:13)
Účinek našeho sdílení či nesdílení v každém případě sahá až do věčnosti.
D10. Duchovní inventura (5:51)
Křesťanům, kteří by i rádi vyšli za svými nevěřícími přáteli a „nemají sílu“, doporučuji začít duchovní inventurou.
D11. Jak uchopit vlastní identitu (4:47)
Jakým způsobem se v nás utváří vědomí naší vlastní hodnoty? Něco začalo už v dětství a radikální pokračování může nastat už dneska.
D12. (A) Poznání pravdy (informace a zkušenosti) (5:06)Poddanost Ježíšovu panství
nás zmocňuje k plodnému životu!

Proces přijetí naší duchovní identity začíná dvojím poznáním.
D13. (B) Přijetí pravdy (rozhodnutí a poslušnost) (5:28)
Svoji duchovní identitu přijímáme jasným rozhodnutím, které má zmocňující doprovodné znaky.
D14. (C) Prožívání pravdy (emoce) (5:08)
Co bylo v životech prvních učedníků jinak, než u spousty současných českých a slovenských věřících?
D15. Identita a image (5:23)
Ať chci nebo nechci, moje identita se projevuje navenek; a může sloužit i druhým.

Přehled všech lekcí v oddílech    A     B     C     D     E     F     G     H    (PRŮVODCE)

Oddíl E. Nový učedník!

(Stáhni si zvukové soubory MP3 k oddílu E (zip 39MB)

E01. BOSS a mince (4:51)
Naše nová identita v Pánu Ježíši má dvě neoddělitelné stránky: 1) jsme nové stvoření a 2) jsme Jeho vyslanci.
E02. Generace učedníků (5:12)
Lidé, kteří osobně poznali Pána Ježíše o Něm ihned mluvili se svými blízkými. Počítej s tím, že
Jirkovo odmítnutí
nemusí být konečné!
Pomoz svému novému Jirkovi, aby co nejdříve sdílel Pána Ježíše se svými přáteli.
E03. Kačenkový princip (5:14)
Viděl/a jsi někdy kachnu s malými káčaty? Může to být inspirující obraz pro službu našim učedníkům.
E04. Jirka provází Discovery (4:32)
Studium Discovery je natolik jednoduché, že je může se svými nevěřícími kamarády začít i úplně nový Jirka. Párkrát si to vyzkouší s Tebou a je to.
E05. Krmení sebe samého (3:47)
Jednou z důležitých ingrediencí pro duchovní sílu je zdravá a dostatečná duchovní výživa. Proto se hned od začátku snažíme novému Jirkovi ukázat, jak se on sám má krmit.
E06. El-Tý-Dží (5:21)
„LTG“ (čti [el-tý-dží]) je zkratka anglického „Life Transformation Group“ – skupinka proměny života. Je to nástroj, který má při správném používání velkou sílu pro vnitřní rozvoj a pro budování charakteru účastníků.
E07. Ježíšův trénink (5:37)
Pozoruji, jak to dělal Pán Ježíš s učedníky: sám jim ukázal, „jak se to dělá“, dává jim pokyny a slova pro standardní situace, vyšle je za lidmi a po návratu učedníkům naslouchá, co dělali a jak se tam měli…
E08. Rytmy (5:43)
Pozemský život žijeme v rytmech. Pro zdravý a plodný život v duchovní sféře taky potřebujeme rytmy…

Přehled všech lekcí v oddílech    A     B     C     D     E     F     G     H    (PRŮVODCE)

Oddíl F. Boží srdce a čtyři pole

(Stáhni si zvukové soubory MP3 k oddílu F (zip 99MB)

F01. Boží srdce a čtyři pole (4:45)
Krátký pohled na jedno masivní hnutí v Indii (2009) byl pro mě velkou inspirací, že je to možné! Iniciátor tohoto hnutí mi předložil jednoduchou ilustraci principů, jak se dostali tam, kde jsou teď…
F02. Boží srdce (5:48)Určité vysvětlení,
proč se někteří Jirkové vytratí,
nám poskytuje podobenství o rozsévači.
(Marek 4,1n)

Podstatou každého zdravého duchovního hnutí je těsné napojení na srdce našeho nebeského Otce.
F03. Prázdné pole (5:41)
Ilustrace Božího srdce a čtyř polí naznačuje principy zdravého duchovního hnutí. Na prázdném poli se setkáváme se svými nevěřícími přáteli.
F04. Druhé pole – Rozsévání (5:21)
Na druhém poli se hojně seje; to je hojné, ale opravdu hojné sdílení Dobré zprávy.
F05. Třetí pole – Růst (5:44)
Vzešlé osení potřebuje vláhu a slunce – o nového učedníka je třeba pečovat!
F06. Čtvrté pole – Shromažďování (5:24)
Jako je třeba shromáždit zralou úrodu, tak je třeba shromáždit učedníky; celý proces pak může začínat znovu a znovu.Jaká je „normální“ rychlost
zdravého růstu církve?

F07. Multiplikace (5:10)
Střední kruh v grafu čtyř polí v Božím srdci znázorňuje multiplikaci, tedy rozmnožování vedoucích či iniciátorů. Pro rozvoj hnutí je to zcela nezbytné.
F08. Začni venku (5:08)
K hlavním stavebním kamenům duchovního hnutí mám ještě pár důležitých principů. První: „Začni venku“!
F09. Nástroje v polích jedna až tři (5:00)
Kamkoli jsme přišli, kde to hnutí funguje a nese velké ovoce, tam jsme se setkali s nástroji, které si místní lidé vyladili přímo v terénu a nacvičili si jejich používání.
F10. Nástroje ve čtvrtém poli a dále (6:03)
Zkušeňáči říkají, že když se rozjíždí hnutí, stává se získávání lidí pro Pána Ježíše mnohem snazším. Kvůli udržitelnosti hnutí je přitom velmi důležité pečovat o čtvrté pole, které představuje shromažďování.
F11. Nikdo jiný! (5:32)
Bůh má pro náš národ velkou vizi. Ta se už v minulosti přiblížila svému naplnění. Jsem si jistý, že se brzy může uskutečnit i v naší době. Pomůžeš?
F12. Už není místo (5:24)Na typu Jirkových otázek
se významně podílí
můj tón řeči a hlavně můj postoj.

Apoštol Pavel se ve své službě dostal do situace, kdy píše: „Nyní však už není pro mě v těchto krajinách místo…“ Může podobná situace nastat i kolem Tebe?
F13. Rychlená zelenina nebo odstranění retardérů (5:18)
Když se mluví o hnutí nebo jen o růstu církve, u některých věřících to vyvolává neklid. Jaká je „normální“ rychlost zdravého růstu církve?
F14. Rychlokvašky (4:59)
„Je to moc hrrr!“ zlobil se bratr… Přemýšlím, jak to bylo v Novém Zákoně…

Přehled všech lekcí v oddílech    A     B     C     D     E     F     G     H    (PRŮVODCE)

Oddíl G. Hnutí a církev

(Stáhni si zvukové soubory MP3 k oddílu G (zip 61MB)
Prostě využívejme příležitosti,
které jsou přirozeně kolem nás.
A těch je!

G01. Přehled tohoto oddílu o církvi (5:43)
Tento oddíl „G. Církev a hnutí“ pojednává o církvi v biblickém i praktickém kontextu duchovního hnutí. V této první lekci je malý přehled, o co se v celém oddílu jedná.

Pododdíl: Příběhy s novými lidmi

G02. Nenuť mě (5:05)
Noví lidé naše nejlepší úmysly někdy vnímají docela jinak, než je zamýšlíme.
G03. Nedaří se dostat je do sboru (4:45)
Ptal jsem se, proč po mnoha letech přestali dělat Alfa kurzy, na které chodívalo docela hodně nevěřících.
G04. Stanice (5:26)Psané Boží slovo
musí zůstat základem
našeho života a rozvoje!

Obrácení nové rodiny na vesnici za městem vedlo k přemýšlení o zřízení stanice. A co kdyby se obrátila rodina v bytovce 200 metrů od sborového domu?
G05. Jak jsme založili sbor (5:04)
Kousek našeho autentického příběhu a přemýšlení, kdo může založit nové společenství?

Pododdíl: Biblický základ

G06. Církev – pojem a měřítka (5:31)
Co znamená slovo „církev“ pro nevěřící, pro současné věřící a co znamenalo v Novém zákoně.
G07. Církev – obrazy (5:48)
Novozákonní ilustrace církve, jakoby stavební výkresy
G08. Církev jako hnutí (5:21)
Některé obrazy církve, praktické příklady a podněty v Novém zákoně představují církev jako hnutí. Hnutím rozumíme generace nových učedníků a generace nových společenství.Chybí něco pěti nebo sedmi
Ježíšovým učedníkům,
aby byli novozákonní církví,
když…

G09. Funkce církve (5:17)
Přemýšlej, co první církev dělala, jaké měla praktické funkce.
G10. Církev – Kdo může? (5:23)
Kdo může jednotlivé biblické funkce církve vykonávat?
G11. Církev v chrámě (5:52)
Církev o letnicích je někdy pokládána za velký vzor. Souhlasím. Podívej se v čem konkrétně.

Pododdíl: Jednoduchá církev prakticky

G12. Tři třetiny jako operační systém (4:50)
Setkání tak zvané jednoduché církve probíhá docela jinak, než jsme zvyklí na bohoslužbách větších uskupení.
G13. Tři třetiny a funkce církve (5:44)
Struktura tří třetin setkání velmi dobře naplňuje všechny biblické funkce církve.
G14. Dvě církve současně (4:53)
Věřící, kteří fungují v tradičním sboru, mohou zakládat i jednoduché církve.
G15. Církev velká a malá (5:31)Pane Ježíši, děkuji Ti za Tvůj návod
k novým společenstvím
a k celému hnutí.

Jak definovat minimální církev, aby ještě byla církví?
G16. Doplň, co chybí (4:57)
Apoštol Pavel zakládal nová společenství a postupně podle potřeby doplňoval funkce, které jim chyběly.
G17. Církev jako síť (5:28)
Biblickým cílem není církev jako osamělá skupinka svatých. Boží rodina jakéhokoli formátu pro své zdraví potřebuje širší síť dalších církví, ideálně širší hnutí.
G18. Církev s nevěřícími (5:58)
Církev je duchovní entita složená pouze z těch, kdo se oddali Ježíši. A současně biblické předlohy ukazují církev ve stálém a otevřeném kontaktu s nevěřícími.

Přehled všech lekcí v oddílech    A     B     C     D     E     F     G     H    (PRŮVODCE)

Oddíl H. Hnutí a vedení

(Stáhni si zvukové soubory MP3 k oddílu H (zip 23MB)
Naše identita
není přímo závislá na tom,
co děláme.

H01. Úrovně vůdcovství – A (6:10)
Od průvodců, kteří vedou druhé k Ježíši, až k těm kdo začínají celé sítě nových společenství.
H02. Úrovně vůdcovství – B (5:28)
Nejsilnější vedoucí v Božím království vlastně ani není vidět. Služba kolem nich se násobí, nejen přičítá.
H03. Úrovně vůdcovství – C (5:10)
Vztahová mapa věřících a ženy v této službě. Nejde o žebříček úspěchu!

Další lekce postupně přibývají.

      Look at the English version of this web.      

Tyto lekce jsou inspirovány stovkami praktických zkušeností a také otázkami z živého tréninku Mosty k lidem, který probíhá především distančně za Zoomu.

      Praktický trénink pro týmy – naživo      

 


Přehled všech lekcí v oddílech    A     B     C     D     E     F     G     H    (PRŮVODCE)