A02. Tři hlavní cíle Discovery

Discovery se dá dělat online; a to i ve skupině s nevěřícími. - Vyzkoušej to!
Podívej se na sestřih videozáznamu takového Discovery.

 

Přehled všech lekcí v oddílech    A     B     C     D     E     F     G     H    (PRŮVODCE)


Zde je možnost poslechu.


A02. Tři hlavní cíle Discovery

Sleduj zelená slova! Texty lekcí obsahují ODKAZY na další lekce, případně i na jiné zdroje.
Oválné glosy připomínají důležité myšlenky z jiných lekcí a odkazují na ně. Když kurzor podržíš nad glosou, ukáže se Ti titulek s číslem a názvem lekce, kam Tě následné kliknutí zavede.


 
Automatický průvodce
Ti pomůže k vytrvalosti!
Už jsi přihlášen/a?
Když se řekne „čtení Bible“, různí lidé si představí hodně odlišné věci. Než se pustíme do jednotlivých principů a kroků, potřebujeme se soustředit se na otázku proč to děláme. Čeho tím „tvořivým čtením Bible“ chceme vlastně dosáhnout. Děláme je totiž hlavně s lidmi, kteří zatím neznají Ježíše, a následně pak taky se všemi Ježíšovými učedníky!

1. Poznávat živého Ježíše
Jedním cílem Discovery je poznávat živého Ježíše. Lidé u nás totiž o Ježíši nevědí buď vůbec nic a nebo jsou jejich představy o Něm tak zkreslené, že se jim ani nedivím, když Ježíše s odporem nebo s posměšky odmítají. Prvním cílem našeho tvořivého čtení Bible je tedy společně se seznamovat s živým Ježíšem. Dozvědět se o Ježíši zajímavé informace, zahlédnout Jeho velikost, moc, laskavost a vůbec Jeho charakter. A taky − což je nesmírně důležité − cílem Discovery je vnímat Ježíšovu blízkost. Ano, vnímat Ježíšovu bezprostřední přítomnost tady a teď s námi, když tu Bibli společně čteme! Jak tohoto cíle dosahujeme Ti popíšu v dalších lekcích.

2. Poznávat Bibli
Kromě poznávání živého Ježíše, dalším cílem Discovery je poznávat Bibli. Pokud se svých kamarádů zeptám, co se jim vybaví, když se řekne „Bible“ (což tu a tam dělávám − a moc Ti doporučuji, aby ses svých lidí taky ptal), slýchám buď obecné vyjádření uctivosti, které ale nemá žádný obsah, a nebo i neuvěřitelné bláboly. Bible, jakou mi popisují, by i pro mě určitě byla nudná nebo spíš úplně odpudivá.Skrze tyhle principy
buduji mosty k lidem.

Pozoruhodné je, že společné čtení krátkých příběhů o Ježíši a tvořivé skupinové rozmluvy nad tím pohled mých přátel na Bibli docela rychle mění! Potom občas slyším nádherné: „Ty brďo, to je jako v Bibli, jo?!“ Dvě tři setkání a lidé, kteří zatím Ježíše neznali, k vlastnímu překvapení zjišťují, že ta Bible je aktuální, praktická, že obsahuje věci užitečné pro život dnešního člověka, a dokonce, že má osobní sdělení pro každého z nás, kdo ji takhle společně čteme!

3. Vytvářet komunity, které se budou reprodukovat
Naším dalším cílem při provázení Discovery je vytvářet komunity, které se budou reprodukovat. V rámci Discovery se totiž kromě samotného čtení zajímáme o sebe navzájem, za co jsme vděčni, co řešíme a jak si v tom můžeme vzájemně pomoct. Pro některé účastníky je to vůbec první zkušenost, že se o ně někdo zajímá. Pro jiné je to naopak zárodek přemýšlení o druhých. Ptáme se totiž taky, komu bychom ty svoje objevy z Bible mohli sdělit. Tím vším po několika málo setkáních vzniká komunita, která je zaměřena nejen dovnitř. Je to malé společenství, které svoje účastníky povzbuzuje, aby získané objevy sdíleli a současně, aby podobné čtení v dohledné době začali s dalšími lidmi…!

Uchopení těchto cílů je pro Tvoje další kroky ve směru k Discovery nesmírně významné! Chtělo by to mít je tak nějak „pod kůží“, jako přirozenou součást svého přemýšlení o Discovery. Cílem Tvořivého čtení Bible, kterému říkáme „Discovery“ tedy je:Bez praktického uplatňování
těchto principů
se kolem Tebe nic nestane!

      1. Poznávat živého Ježíše
      2. Poznávat Bibli
      3. Vytvářet komunity, které se budou reprodukovat.
Mám pro tebe návrh! Při nejbližší příležitosti se o tyto cíle poděl s někým ze svých přátel, kteří už znají Ježíše a kteří by rádi něco udělali pro svoje kamarády

Pane Ježíši, uvědomujeme si, že tyto cíle Discovery nemůžeme naplnit my sami.  Ty jsi ale při tom čtení Bible s námi, a tak tyhle základní cíle znovu a znovu úžasným způsobem naplňuješ Ty sám. Moc Ti za to děkuji a těším se, co budeš dělat dál v mnoha dalších skupinách, které Discovery teprve začnou…

 

Přehled všech lekcí v oddílech    A     B     C     D     E     F     G     H    (PRŮVODCE)